موسسات طرف قرارداد شرایط آزمایش سوالات متداول جواب دهی سایر خدمات
page1-img1

بیمه های تکمیلی

كاركنان مجلس شوراي اسلامي، كتابخانه و موزه مركز اسناد مجلس، بيمه كارآفرين، مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي

موسسات طرف قرارداد

- بیمه ها: تامین اجتماعی، خدمات درمانی، نیروهای مسلح، شهرداری
- بانکها: مرکزی، کشاورزی، تجارت، صادرات، ملت، سپه، صنعت و معدن، ملی، توسعه صادرات
- سایر موسسات: بیمه پارسیان، نفت فلات قاره، بازنشستگان شرکت نفت، کانون سردفتران